Show Rugs Per Page 36 - 72
AKA028CHE 366x268a2
AKA028CHE 369x275a
AKA028CHE 373x273a
100% Wool Cream Afghan Kaynak Rug AKA045F44 2.82 x .74 Handknotted in Afghanistan with a 5mm pile
AKA047CHE 287x83a
AKA047CHE 289x83a
AKA047CHE 292x80a
AKA047CHE 294x84a2
AKA047CHE 294x85a
Afghan Kaynak Rug AKA047F52 290x82
AKA050CHE 434x86a
AKA050CHE 473x80a
AKA053CHE 442x125a
AKA053CHE 442x128a
AKA054CHE 586x158a
Afghan Kaynak Rug AKA073F52 193x190
AKA085CHE 149x149a
AKA089CHE 251x184a
AKA089F52 235x185a
AKU005000 103x54
AKU005000 104x55
AKU014000 145x100a
AKU014000 145x101a
AKU014000 146x103a
AKU014000 147x103a
AKU014000 147x98a
AKU014000 148x99a
Afghan Kundoz Rug AKU014CHEb 145x101handknotted 5mm
Afghan Kundoz Rug AKU014CHE 145x104 Handknotted 5mm
aku014che 147x102 rugsnkcifdlrz8 1
 Afghan Kundoz Rug AKU014CHE 148x102 handknotted 5mm
Afghan Kundoz Rug AKU014CHE 151x101 handknotted 5mm
100% Wool Rust Afghan Kundoz Rug AKU014FIN 1.36 x 1.01 Handknotted in Afghanistan with a 8mm pile
AKU018000 187x132a2
AKU018000 188x128a
Haven't registered yet? Register here